Elpartner AS

Elsikkerhet

Tør du å ordne bremsene på bilen eller reparerer tv'en selv dersom denne ikke virker?

De aller fleste kontakter en fagmann. Slik skal det også være med det elektriske anlegget i boligen din. Du må kontakte en fagmann, strøm er farlig og det kreves god kompetanse for utføre forskrifsmessig arbeid på de elektriske installasjonene.

Sjekk ut hva du kan gjøre selv, resten av jobben lar du Elpartner AS ta seg av.

 

Noen sikkerhetsregler

 • Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden.
 • Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.
 • Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner.
 • Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming.
 • Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.
 • Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt.
 • Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen.
 • Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko.
 • Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrert installatør.