Elpartner AS

Krav til elbillading for beboere

Det kan være slitsomt å finne ladeplass til elbil i sameier og borettslag, men med gode løsninger skal det være mulig å finne plass til alle som trenger det.

 

En ung dame som lader elbilen sin og sjekker lading via mobilen sin

Visste du at du har krav på elbillader hjemme, uavhengig om du bor i borettslag eller sameie? Det er godt å vite om du har eller skal skaffe elbil.

Tidligere gjaldt det kun for sameie, nå også for borettslag

Mange er usikre på om de har rett til å skaffe ladeløsning på parkeringsplassen, som beboer av et sameie eller borettslag. Tidligere var det kun beboere i sameier som hadde krav på ladeløsning hjemme, men i slutten av 2020 ble det vedtatt at også beboere i borettslag skulle få de samme rettighetene. Dermed kan du nå kreve lader hjemme, uavhengig om du bor i borettslag eller et sameie. 

Regelverk for ladestasjoner i sameier og borettslag

Det kan være slitsomt å finne ladeplass til elbil i sameier og borettslag, men med gode løsninger skal det være mulig å finne plass til alle som trenger det.

Elbilforeningen har fått gjennomslag for at andelseiere og seksjonseiere har fått laderett for elbil og ladbar hybrid hjemme. Lovendringen tredde i kraft 1.januar 2021, og gir beboere rett til å anlegge ladestasjon tilknyttet en parkeringsplass disponert av borettslaget, eller sameiet.

Les også: Krav til hjemmelading av elbil 

Hva er laderetten - kort fortalt: 

  • Om du disponerer egen parkeringsplass i borettslaget eller sameiet ditt, så har du med samtykke fra styret rett til å sette opp ladepunkt for elbil eller ladbar hybridbil tilknyttet parkeringsplassen.
  • Om du har rett til en parkeringsplass i sameiet eller borettslaget ditt, men ikke disponerer egen plass, kan du allikevel kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil eller ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet, med mindre det foreligger en saklig årsak til å nekte.
  • Styret bestemmer hvor ladepunkt eller ladestasjoner skal settes opp i deres borettslag eller sameie.

Hvis du vil vite mer om emnet kan du lese mer om eierseksjonsloven her og borettslagsloven her.

Veggmontert Elbilladere med elektriker som monterer dem

Støtteordninger til elbillading i sameier og borettslag

Stikkontakter og enkeltløsninger bruker mer strøm enn en felles løsning, og sikrer en langt mer rettferdig fordeling av strømutgiftene. 

Visste du at mange kommuner også har støtteordninger for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier? Du kan søke om tilskudd til oppgradering eller etablering til ladestasjoner og ladepunkt i din kommune. 

Vi har flere ulike leverandører av ladestasjoner for borettslag og sameier. Kontakt oss for befaring og gode råd angående elbillading i boligsameier.

Skal ditt borettslag eller sameie etablere ladeanlegg?

Ta kontakt med en av våre dyktige elektrikere, så hjelper vi deg å finne riktige lade-løsning for dere!